نگاهی به مفهوم سیاست
55 بازدید
محل نشر: حوزه و دانشگاه » زمستان 1378 - شماره 21 »(30 صفحه - از 84 تا 113)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در لغت براى واژه سیاست مفاهیم بسیارى ذکر کرده‏اند و در فرهنگ علوم سیاسى نیز مفاهیم اصطلاحى متعددى براى آن به وجود آمده است. ما در این نوشته، نخست به مفاهیم لغوى آن اشاره‏اى مى‏کنیم. سپس تعدادى از تعاریف صاحبنظران این رشته را درباره کلمه سیاست بررسى مى‏کنیم و در نهایت به تعریف مورد نظر و تجزیه و تحلیل آن مى‏پردازیم. واژه سیاست در لغت به معنى پاس داشتن ملک، حراست و نگهدارى، حکم راندن، رعیت دارى، ریاست، داورى، مصلحت، تدبیر، تأدیب، دوراندیشى، قهر کردن، شکنجه، عذاب، عقوبت، عدالت و غیره آمده است....