کالبد شناسی مفهوم قدرت
52 بازدید
محل نشر: حوزه و دانشگاه » بهار 1381 - شماره 30 »(27 صفحه - از 35 تا 61)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قدرت مفهومی است که در بیشتر علوم طبیعی، کلامی، فلسفی و انسانی مورد توجه قرار گرفته است، ولی در علوم اجتماعی و سیاسی طبعا اهمیّت ویژه و جایگاه محوری دارد. علما و اندیشمندان هر گروه از زاویه خاصّی به توضیح مفهوم قدرت پرداخته‏اند، بعضی با دید طبقاتی به قدرت نگریسته‏اند، برخی دیگر با توجه به آثار قدرت، آن را توضیح داده‏اند و گروهی قدرت را با قابلیت تطبیق داده‏اند که هیچ‏کدام از آنها خالی از ایراد نیست. در مورد قدرت سیاسی، بعضی از جامعه‏شناسان سیاسی به بیان حدود و قیود قدرت اهتمام کرده‏اند و به بیان تفاوت میان قدرت در جوامع ساده و پیچیده و قدرت در جوامع عام و خاص پرداخته و به خصیصه نهادیافتگی قدرت اشاره کرده‏اند. در این نوشتار هر یک از زمینه‏های فوق بررسی و به نکات قوت و ضعف آنها اشاره شده است. سرانجام، سعی شده مفهومی از قدرت ارائه شود که همه انواع آن را دربرگیرد و سپس با بیان ویژگی‏ها، انواع مختلف قدرت متمایز گردد و در نهایت با تبرک جستن به بیان چند نکته قرآنی در مورد قدرت سیاسی این نوشته به پایان می‏رسد. واژه‏های کلیدی: قدرت؛ قدرت سیاسی؛ علوم سیاسی؛ جامعه‏شناسی سیاسی؛ جوامع ساده؛ جوامع پیچیده؛ قرآن و قدرت سیاسی.