امام علی و مسئله زمامداری یک کتاب در یک مقاله
46 بازدید
محل نشر: حوزه و دانشگاه » بهار 1380 - شماره 26 »(24 صفحه - از 199 تا 222)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دکتر محمد طّی، نویسنده این کتاب به معرفی نظام حکومتی امام علی(ع) و بیان خصوصیات و ویژگی‏های آن پرداخته است تا موقعیت و امتیازات آن در بین دیگر نظامهای حکومتی، اعم از نظام‏های گذشته و نظام‏های معاصر، روشن شود و در این مورد به نکات جالب و برجسته‏ای اشاره می‏کند. وی در این کتاب، با استفاده از روش تطبیقی به مقایسه افکار و اندیشه‏های سیاسی متفکران معاصر و فتاوای سیاسی فقهای اهل سنت با دیدگاه‏های سیاسی امام علی(ع) ـ که آن را از گفتار و رفتار و احیانا سکوت و تقریر آن حضرت استنباط کرده است ـ می‏پردازد...