نقد کتاب اندیشه سیاسی در اسلام معاصر نوشته دکتر حمید عنایت
50 بازدید
محل نشر: نامه علوم انسانی » بهار 1379 - شماره 1 »(36 صفحه - از 97 تا 132)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، امتیازات زیادی دارد؛ و در آن، از منابع فراوان و متنوعی استفاده شده است که از اطلاعات وسیع، مطالعه و زحمات بسیار و تسلط نویسنده‏اش بر تعدادی از زبانهای زنده دنیا حکایت می‏کند. با وجود این، اشکالات ادبی، تاریخی، فقهی، اعتقادی و سیاسی فراوانی هم در کتاب وجود دارد که بطور عمده به‏دلیل استفاده از منابع غیراصیل یا اعتماد بیش از حدّ مؤلف به نویسندگان غربی است؛ هرچند که در بخش سیاسی، این اشکالات بیشتر در گرایش روشنفکرانه مؤلف به اندیشه‏های سیاسی غرب و برخی دیگر از اشکالات هم در کمی دقّت وی ریشه دارد. در هرحال، نقد بی‏غرض و رفع اشکالات کتاب می‏تواند به کمال و غنای آن بیفزاید و به استفاده بیش از پیش از آن در سطحی وسیع‏تر کمک کند. در این مقاله، به اشکالات عمده تا حدی که امکانات یک مقاله فرصت می‏دهد، اکتفا شود و امید است که این کار قرین موفقیّت باشد....