چارچوبی برای تحلیل و شناخت انقلاب اسلامی در ایران
51 بازدید
ناشر: سمت
نقش: نویسنده
سال نشر: 1378
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی